Gerelateerde en vergelijkbare projecten

Er zijn op dit moment meerdere organisaties bezig met vergelijkbare of verwante projecten. Hopelijk komen daar ofwel veel mooiere (en vrij beschikbare) simulaties uit of komt het werk van deze projecten beschikbaar zodat het op een later tijdstip verwerkt kan worden in dit project. Interessant zijn in ieder geval:

Geschiedenis Waterloopleinbuurt en voormalige Joodse buurt Amsterdam

Relevante datasets

  • Amsterdam op de kaart: “Aan de hand van beschrijvingen van ruim 4000 bouwwerken poogt deze site een beeld te geven van de ontwikkeling en cultuurgeschiedenis van Amsterdam in een aantal periodes.”
  • Joods Monument Het Joods Monument is een online monument voor de meer dan 104.000 mensen die in Nederland als joden werden vervolgd en de Holocaust niet overleefden. Het grootste deel van de mensen die de Waterloopleinbuurt tot aan de oorlog bewoonden, behoort tot deze groep en is, vaak met achtergrondinformatie (familierelaties, beroep), terug te vinden op deze website. De site is ook op straatnaam doorzoekbaar.
  • HisGIS voert een groot aantal historische GIS-projecten uit, waaronder een paar digitaliseringen van historisch Amsterdam.
  • Amsterdam Time Machine (Github repo). Bezig met het beschikbaar maken van historische vectorkaarten, rasterkaarten en daarnaast ook met gedetailleerde, lokale 3D-reconstructies. Vooral de gevectoriseerde kadasterdata (van HisGis) biedt kansen - in ieder geval de mogelijkheid om snel een simpele reconstructie te maken van de hele 19e-eeuwse stad. Volgens de website wordt deze data binnenkort openbaar toegankelijk. Verder een project om een 3D-reconstructie te maken van de hele stad: ziet er veelbelovend uit.
  • Amsterdam Monumentenstad. Via website toegankelijke database van Amsterdamse monumenten. Verzameld en bijgehouden door Walther Schoonenberg.
  • Amsterdam Addressbook 1907
  • Google Re. Een soort historische Google Maps: kaart ook met tijdsdimensie. Data is “crowd sourced” met open commons licentie. Kritische beschouwing hier. Zie ook stuk van Amsterdam Time Machine.
  • Amsterdam op de Kaart
  • Jacob Olie-app

3D-modellen

Zie ook de notitiepagina met een uitgebreid overzicht van mogelijk bruikbare 3D-modellen.